Mga sinaunang kabihasnan sa asya ng sumer

Mga sinaunang kabihasnan sa asya ng sumer

Polimir

tatlong halimbawa ng sinaunang kabihasnan Brainly.ph

SUMERIAN (B.C.E) Ito ang kauna-unahang kabihasnan sa daigdig na umunlad sa mga lungsod ng Sumer. Ito ay matatagpuan sa Mesopotamia. Matatagpuan ang Activity sheets sa Aralang PanlipunanMga Sinaunang Kabihasnan sa AsyaKabihasnang Sumermga guro sa Araling Panlipunanupang lubusang maunawaan at mapahalagahan ang mga ambag sa kasaysayan ng Kabihasnang Sumer. Objective Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahangNasusuri ang paghubog at pag-unlad ng Kabihasnang Sumer;Nakabubuo ng mga konklusyon hinggil sa kalagayan, pamumuhay at paglago ng sinaunang kabihasnang Sumer;Napahahalagahan ang kontribusyon ng Sumer sa pandaigdigang kabihasnan; atNatutukoy sa mapa ang lokasyon ng Kabihasnang Sumer. Curriculum Information Copyright Information ·Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Ilan sa mga pinakamahalagang lungsod na lumitaw sa Sumer ay ang Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur, at KishSistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Pagtatanim, pangangalakal, pangangaso at pag-aalaga ng hayop ang pangunahing hanapbuhay ng mga SumerianNasusuri ang paghubog at pag-unlad ng Kabihasnang Sumer;Nakabubuo ng mga konklusyon hinggil sa kalagayan, pamumuhay at paglago ng sinaunang kabihasnang Sumer;Napahahalagahan ang kontribusyon ng Sumer sa pandaigdigang kabihasnan; atNatutukoy sa mapa ang lokasyon ng Kabihasnang Sumer. Curriculum Information Copyright Information Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Ilan sa mga pinakamahalagang lungsod na lumitaw sa Sumer ay ang Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur, at KishSistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Pagtatanim, pangangalakal, pangangaso at pag-aalaga ng hayop ang pangunahing hanapbuhay ng mga Sumerian

AP7 Q2 Mod2 Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Sumer

KANLURANG ASYA Proseso ng GawainBasahin ang sipi ng aralin mula sa Batayang Aklat: Ang Asya sa Sinaunang Pana-hon: Kanlurang Asya ppPagkatapos basahin ang sipi ay punan ang Data Retrieval Chart tungkol sa mga Ma-hahalagang Pangyayari sa Kanlurang AsyaItala ang mahahalagang pangyayari sa bawat aspeto Text of Q2, a1 mga sinaunang kabihasnan sa asya. Tunghayan ang ilustrasyon sa ibaba. Makikita mo ang salitang kabihasnan at sibilisas-yon. Magbigay ka ng iyong ideya o kaalaman tungkol sa salitang nabanggit base sa iyong sariling pananaw at pag-unawa. Isulat mo ito sa pamamagitan ng pangungusap na makikita sa ib-aba· MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA Sumer, Indus, Shang (Tsina)Sa mga ilog, lambak nagsimula ang mga kaunaunahang kabihasnan ng Asya. Mga lupaing naaangkop sa AralinEbolusyong Bayolohikal ng mga Sinaunang Tao sa Asya AralinPanahon ng Paleolitiko, Neolitiko, at Metal AralinMga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Tsina) AralinPag-unlad ng Kabihasnan at Pagtatag ng mga Imperyo sa Asya AralinKaisipang Pinagbatayan sa Sinaunang KabihasnanMGA SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA Sumer, Indus, Shang (Tsina)Sa mga ilog, lambak nagsimula ang mga kaunaunahang kabihasnan ng Asya. Mga lupaing naaangkop sa AralinEbolusyong Bayolohikal ng mga Sinaunang Tao sa Asya AralinPanahon ng Paleolitiko, Neolitiko, at Metal AralinMga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Tsina) AralinPag-unlad ng Kabihasnan at Pagtatag ng mga Imperyo sa Asya AralinKaisipang Pinagbatayan sa Sinaunang Kabihasnan

Mga Sinaunang PDF Scribd

Q2, a1 mga sinaunang kabihasnan sa asyaMGA SINAUNANG KABIHASNAN SAASYA ModyulALAMINHALINA’T TUKLASIN GAWAINGAWAINHALINA’T TUKLASIN Tunghayan ang ilustrasyon sa ibaba. Makikita mo ang salitang kabihasnan at sibilisas-yon. Magbigay ka ng iyong ideya o kaalaman tungkol sa a) Mesopotamia b) Sumer c) Shang 4) Ito ang simbolo ng pagsulat ng kabihasang Indus a) Pictogram b) Cuneiform c) Ziggurat 5) Sistema ng pagsulat ng mga Sumerian a) Pictogram b) Cuneiform c) Ziggurat 6) Dito nagsimulang umusbong ang mga lungsod ng Ur, Uruk, Eridu, at Lagash a) Mesopotamia b) Sumer c) Indus 7) Sa anong KABIHASNAN Sa pagkakataong ito, pahahalagahan mo naman ang mga nagawa ng mga sinaunang kabihasnan sa pamamagitan ng pagsasagawa sa susunod na gawainIsagawa. Gawain: HUGOT LINES! Ngayong natutunan mo na ang mga nagawa o ambag ng kabihasnang Sumer, Indus at Shang, gagawa ka ng tatlong (3) hugot lines upang bigyang halaga ang mga nagawa ng mga ito MESOPOTAMIA. Isa sa mga sentro ng sinaunang kabihasnan ang rehiyong Fertile Cresent. Kabilang sa rehiyong ito ang Phoenicia, Syria, Palestine at Mesopotamia. Tatlong malalaking ilog ang dumadaloy sa Fertile Cresent: Tigris, Euphrates. at Jordan. Tatlong imperyong Sumerian, Akkadian at Babylonian. Naging suliranin ng

SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA Gameshow na Pagsusulit

Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Kabihasnang Sumerian, Lungsod ng Sumer, Mesopotamia and moreLog in. Sign up. Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya(1 review) Flashcards. Learn. Test. Match. Kabihasnang Sumerian. Click the card to flip SUMERIAN (B.C.E) Ito ang kauna-unahang kabihasnan sa daigdig na umunlad sa mga lungsod ng Sumer. Ito ay matatagpuan sa Mesopotamia. Matatagpuan ang Mesopotamia sa malaking bahagi ng kasalukuyang Iraq. Kabilang ito sa tinatawag na Fertile Crescent. *isang arko ng matabang lupa sa Kanlurang Asya mula sa Persian Nakapagbibigay halaga sa mga salik o batayan sa pagbuo ng kabihasnan sa pamamagitan ng pagkilala dito; at c. Nakapagtatala ng mga pangyayari at pagbabagong naganap sa bawat panahon (Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko, Metal). II. PAKSANG ARALIN. a) Paksa: Mga Sinaunang Kabihasnan at Pamumuhay sa Asya Ang sinaunang mga kabihasnan o matatandang mga kabihasnan ay mga kauna-unahang pang mga kabihasnang o mga sibilisasyon noong unang panahon na naitatag ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang sibilisasyon ng mga Sumeryo sa Mesopotamya, ng mga Akadyano, ng mga Asiryo, ng mga Babilonyo, ng sinaunang Ehipto, ng sinaunang Indiya, ng Lambak ng Indus, ng sinaunang Tsina, ng sinaunang Persiya, ng

MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA DAIGDIG Part 2 PDF

AralinMga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Tsina) AralinPag-unlad ng Kabihasnan at Pagtatag ng mga Imperyo sa Asya AralinKaisipang Pinagbatayan sa Sinaunang Kabihasnan Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunodMasusuri ang mga proseso at yugto ng ebolusyong bayolohikal ng mga Ang Kabihasnan ng Sumer, Indus, at Shang ay ang mga sinaunang kabihasnang umusbong sa kontinente ng Asya. Ang bawat kabihasnan na ito ay nagsimula sa mga kalupaan o teritoryong kalapit ng isang ilog. Kabihasnang SumerIto ay tinatawag rin na Kabihasnang Mesopotamia. Sa kasalukuyan, ito ay tinatawag na bansang Iraq

Ap7 q2 m3 Sinaunang Kabihasnan Sa Asya Shang v3 Studocu

PAMANA NG MGA SINAUNANG KABIHASNANG ASYANO by:

Halina at ating tuklasin ang iba't ibang kabihasnan na nagmula sa Asya, mga katangian nito at mga ambag nito sa kasaysayan. Happy learnings mg ka L!

AP7 Q2 M1 v2 (final) MODULES Studocu

MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA Araling Asyano AP7