Nodenaryo ng kamahal mahalang puso ni jesus pagsisiyam

Nodenaryo ng kamahal mahalang puso ni jesus pagsisiyam

Ксардес99

Pagsisiyam Sa Mahal Na Puso Ni Hesus Pangkapistahan PDF

PAGSISIYAM SA MAHAL NA PUSO NI HESUS IKALAWANG ARAW Tayo'y mamintuho sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus ngayong Ikalawang Araw ng nobena bilang paghahanda sa kanyang Dakilang Kapistahan. (I-click PAGSISIYAM SA MAHAL NA PUSO NI HESUS IKATLONG ARAW Tayo'y mamintuho sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus ngayong Ikatlong Araw ng nobena bilang ni Hesus Kabanal-banalang Tagapamagitan ng tao, * Kristo Hesus, * na sa. fminarapat Mo * na ang isang sibat * ay magbukas sa Puso Mo * ang iyong Kamahal-mahalang Dugo. * Iwalay Mo sila, * Hesus. ng isang pinto na mapapasukan * ng mga magnanasang maligtas * ko, * sa kanilang mga maling landasin NOBENA SA KAMAHAL MAHALANG PUSO NI HESUS PAMBUNGAD NA AWITIN: (MAGSITAYO) Mahal na Puso ni HesusMahal na Puso ni Hesus, kami ay iyong kupkupin, at akitin ang puso namin nang grasya mo ay kamtin. KORO: O Kristoy dinggin aming panalangin. Laging angkinin ang puso naminBanal na Templot Tahanan, dito ay kalangitanni Hesus Kabanal-banalang Tagapamagitan ng tao, * Kristo Hesus, * na sa. fminarapat Mo * na ang isang sibat * ay magbukas sa Puso Mo * ang iyong Kamahal-mahalang Dugo. * Iwalay Mo sila, * Hesus. ng isang pinto na mapapasukan * ng mga magnanasang maligtas * ko, * sa kanilang mga maling landasin NOBENA SA KAMAHAL MAHALANG PUSO NI HESUS PAMBUNGAD NA AWITIN: (MAGSITAYO) Mahal na Puso ni HesusMahal na Puso ni Hesus, kami ay iyong kupkupin, at akitin ang puso namin nang grasya mo ay kamtin. KORO: O Kristoy dinggin aming panalangin. Laging angkinin ang puso naminBanal na Templot Tahanan, dito ay kalangitan

Pagtatalaga sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus Tagalog

PAGSISIYAM SA BANAL NA PUSO NI HESUS IKA-PITONG ARAW Tayo'y mamintuho sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus ngayong Ika-Pitong Araw ng nobena bilang (Pangulo APY) f Ikaw ang aming takbuhan at lakas, Ikaw ang aming awa at Ang nobena ay maaaring idaos sa simbahan o kahit na sa pag-ibig. Dinggin Mo, O Mahal na Puso ang Puso ni Hesus, Kayamanan ng tanang tumatawag sa Iyo, *. Puso ni Hesus, Bukal ng kabuhayan at kabanalan, *. Puso ni Hesus, Panglubag ng galit ng Diyos dahil sa aming kasalanan, *. Puso ni Hesus, na tigib ng karuwahaginan, *. Puso ni Hesus, na nagkawindang-windang dahil sa aming mga kasalanan, * Purihin ang Kamahal-mahalang Puso Puso ni Hesus, puspos ng kabutihan at pag-ibig * ni Hesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya’y ang awit ng Puso ni Hesus, kalaliman ng lahat ng kabanalan * karangalan at kaluwalhatian sa lahat ng panahon. Siya NawaPuso ni Hesus, Kayamanan ng tanang tumatawag sa Iyo, *. Puso ni Hesus, Bukal ng kabuhayan at kabanalan, *. Puso ni Hesus, Panglubag ng galit ng Diyos dahil sa aming kasalanan, *. Puso ni Hesus, na tigib ng karuwahaginan, *. Puso ni Hesus, na nagkawindang-windang dahil sa aming mga kasalanan, * Purihin ang Kamahal-mahalang Puso Puso ni Hesus, puspos ng kabutihan at pag-ibig * ni Hesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya’y ang awit ng Puso ni Hesus, kalaliman ng lahat ng kabanalan * karangalan at kaluwalhatian sa lahat ng panahon. Siya Nawa

MAHAL NA PUSO NI HESUS: TANDA NG PAG-IBIG NIYA

Nangangako akong ‘di na muling magkakasala sa tulong ng Iyong mahal na grasya at nagtitika akong lalayo sa mga lugar, tao at mga bagay na magdudulot sa akin ng Pagpasok ninyo sa Simbahang iyon, makikita ninyo ang napakagandang larawan ng Kamahal-mahalang Puso ng Panginoong Hesukristo na ginawa ni Fr. Armand Tangi, · Debosyon tuwing Biyernes sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus Tagalog Sacred Heart of Jesus Friday Devotion with Audio or Voice 🔴Mabisang Nobena sa Mahal na Puso ni Jesus Mabisang Nobena s loob kaming dumudulog sa Iyo sa Hesus Nazareno, sa Iyong. pangunguna ng Poong Hesus kandungan ay inaruga mo si San. Nazareno at sa buklod ng Espiritu Jose sa yugto ng kanyang pagod at. Santo. Sa iyong pagpapala, biyaya pagdaranas ng karamdaman. Gaya. at pagbabasbas na aming ng iyong malasakit sa kanya at saDebosyon tuwing Biyernes sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus Tagalog Sacred Heart of Jesus Friday Devotion with Audio or Voice 🔴Mabisang Nobena sa Mahal na Puso ni Jesus Mabisang Nobena s Mga Panalangin sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus Tagalog Sacred Heart of Jesus Prayers with Voice or Audio Ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus

YMDC PAGSISIYAM SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI JESUS

IKALIMANG ARAW NG PAGSISIYAM SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI JESUS Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen PAGSISISI O Diyos ko’t NOBENA SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS (IKASIYAM NA ARAW) BANAL NA MISA SA HU ES NG IKA LINGGO NG KARANIWANG PANAHONChair of Kung sa tingin ninyo'y walang nagmamahal nang tapat sa inyo, huwag kayo mag-alala. Si Hesus ay laging kasama natin na patuloy na nagmamahal sa atin nang tapat. Si Hesus ay isang huwaran ng kagitingan para sa ating lahat. Bagamat hindi kinailangang ibigin tayo ni Hesus, pinili pa rin Niya ang ibigin tayo Dahil ang puso mo ay lubos na kaisa ng Puso ni Jesus, kaya ang sino mang lumapit sa iyong Kalinis-linisang Puso taglay ang pusong nagsisisi at nagbabalik-loob ay tiyakmakatatagpo ng biyaya ng kabanalan at tiyak na matatagpuan ang kanilang sarili sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus, na siyang tunay na bukal ng awa at biyayaLitanya sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus with AudioTagalog Litany to the Sacred Heart of JesusKamahal-mahalang Puso ni Jesus, kaawaan mo kami!🙏🏼 Prayer Re PAGSISIYAM SA BANAL NA PUSO NI HESUS IKA-PITONG ARAW Tayo'y mamintuho sa Kamahal-mahalang Puso ni Jesus ngayong Ika-Pitong Araw ng nobena bilang

NOBENA SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS (IKASIYAM

UNANG ARAW NG PAGSISIYAM SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI JESUS Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen PAGSISISI O Diyos ko’t DAKILANG KAPISTAHAN NG MAHAL NA PUSO NI HESUS. Ika ng Hunyo. PANALANGING PAMBUNGAD. A ma naming makapangyarihan, gawin mong kayo’y MABISANG PANALANGIN SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI JESUS AYON SA TURO NI PADRE PIO I. Hesus ko, sinabi mo: “Tunay kong sinasabi sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan, maghanap kayo at kayo ay makatatagpo, kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan.” Narito akong kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyayang · “Together with my mountain bike riding buddies we decided to go to the Municipality of San Luis in Batangas to see the giant statue of the Most Sacred Heart of Jesus. San Luis is coastal municipality located in the western part of Batangas province near the towns of Lemery, Bauan and Taal

YMDC PAGSISIYAM SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO

Pagsisiyam Sa Mahal Na Puso Ni Hesus PDF Scribd

Pagsisiyam sa Karangalan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus Tanging Panalangin sa Ikatlong Araw O kabanal-banalang Puso ni Jesus na siyang daang tiyak ni Hesus Kabanal-banalang Tagapamagitan ng tao, * Kristo Hesus, * na sa. fminarapat Mo * na ang isang sibat * ay magbukas sa Puso Mo * ang iyong Kamahal-mahalang Dugo. * Iwalay Mo sila, * Hesus. ng isang pinto na mapapasukan * ng mga magnanasang maligtas * ko, * sa kanilang mga maling landasinPanginoong Hesukristo, itinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyo. ngayon; bawat isa sa amin at lahat kaming nagkakasama bilang isang. pamilya. Ang iyong Kamahal-mahalang Puso, ang puso ng iyong katawang. sugatan at muling nabuhay ay ang palagiang buhay na bukal ng habag at. grasya; pag-asa at pag-ibig sa aming lahat IKALIMANG ARAW NG PAGSISIYAM SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI JESUS. Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. PAGSISISI. O Diyos ko’t Panginoon, ako’y nalulungkot sa mga nagawa kong kasalanan at humihingi ako sa Iyo ng patawad

Pagsisiyam Sa Kamahal Mahalang Puso Ni Hesus PDF

NOBENA SA KAMAHAL MAHALANG PUSO NI HESUS PAMBUNGAD NA AWITIN: (MAGSITAYO) Mahal na Puso ni HesusMahal na Puso ni Hesus, kami ay iyong kupkupin, at akitin ang puso namin nang grasya mo ay kamtin. KORO: O Kristoy dinggin aming panalangin. Laging angkinin ang puso naminBanal na Templot Tahanan, dito Puso ni Hesus, Kayamanan ng tanang tumatawag sa Iyo, *. Puso ni Hesus, Bukal ng kabuhayan at kabanalan, *. Puso ni Hesus, Panglubag ng galit ng Diyos dahil sa aming kasalanan, *. Puso ni Hesus, na tigib ng karuwahaginan, *. Puso ni Hesus, na nagkawindang-windang dahil sa aming mga kasalanan, *PAGSISIYAM PARA SA KAPISTAHAN NI SANTO PADRE PIO NG PIETRELCINA. IKAAPAT NA ARAW. +Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. PAGSISISI. O Diyos ko ikinalulumbay ko nang buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila’y nawalan ako ng karapatan sa biyaya Mo at naging dapat ako sa Iyong matuwid na parusa

Pagsisiyam Sa Kamahal Mahalang Puso Ni Hesus PDF Scribd