Huwag lubugan ng araw ang galit bible vere

Huwag lubugan ng araw ang galit bible vere

АНУБИС2

Mga Kawikaan 27,Proverbs 27 MBBTAG;NIV;KJV;NKJV Huwag

Efeso Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag nʼyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Ang Salita ng Dios (ASND) I-download ang EFESO Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit Ang Biblia, (ABTAG01) I-download ang The Bible App NgayonHuwag ninyong hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, ABTAG Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: ABTAG Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, ADB Mga Taga-Efeso Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App ADB Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: SND Magalit kayo at huwag kayong magkasala. Huwag ninyong bayaang lumubog ang araw sa inyong pagkapoot. ASND Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag nʼyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. MBBTAG Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. RTPV Magandang Balita Bible (Revised) Basahin Mga Taga-EfesoBible App Pambatang Bible App Verse Images for Mga Taga-Efeso Ikumpara Lahat ng Bersyon: Mga Taga-Efeso

EFESO Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag

Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Basahin Mga Taga-EfesoPambatang Bible App. Mga Taga-Efeso Mga Taga-Efeso Study. |Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Study the Inner MeaningEFESO Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit Ang Biblia, (ABTAG01) I-download ang The Bible App Ngayon Efeso Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag nʼyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Ang Salita ng Dios (ASND) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit EFESO Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit Ang Biblia, (ABTAG01) I-download ang The Bible App Ngayon Mga Taga-Efeso Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Ni bigyan daan man ang diablo. Ang Biblia (TLAB) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Mga Taga-Efeso Mga Taga-Efeso TLAB

Bible Gateway passage: Efeso Ang Biblia,

Efeso ASND. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag nʼyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito: maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong Kaya't pagkatapos itakuwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isaMagalit (G) kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Ni bigyan daan man ang diablo. Mga Taga-Efeso Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Ni bigyan daan man ang diablo. Ang Biblia (TLAB) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Verse of the DayMga Taga-Efeso The Bible App Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkagalit? GotQuestions.org

At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu Mga Taga-Efeso At huwag kayong magsipaglasing ng Biblia Mga Taga-Efeso ChapterVerseMga Taga-Efeso Parallel Verses Tagalog: Ang Dating Biblia () Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit EFESO Magalit kayo ngunit huwag magkasala; huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit Ang Biblia, (ABTAG01) Download The Bible App Now The Bible App Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit Mga Taga-Efeso Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit Ang Biblia (TLAB) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App

Santiago Bible.com

Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganapHayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang arawPurihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga Taga-Efeso Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala

Efeso Bible.com

Efeso Bible.com

Ephesians "Ang galit sa kapwa ay iyong iwasan upang humaba pa ang iyong meron mang alitan huwag hayaang lubugan ng araw,magpakumbaba Kawikaan Ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan, at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Kawikaan Huwag kang makipagkaibigan sa By submitting your email address, you understand that you will receive email communications from Bible Gateway, a division of The Zondervan Corporation, Sparks Drive SE, Gran Kapag nagagalit kayo huwag kayong magkakasala. Huwag ninyong hayaang lubugan ng araw ang inyong galit

Kawikaan 27 ADB Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Bible

Ang bawat tao ay nagdaranas ng galit sa iba't ibang antas. Salamat dahil ang Salita ng Diyos ay tumatalakay sa mga prinsipyo kung paano dadalhin ang pagkagalit sa isang Mga Kawikaan ABTAG Ang kaloob na lihim ay nagpapatahimik ng galit, At ang alay sa sinapupunan, ay ng malaking poot. ABTAG Ang lihim na regalo ay New International Version (NIV) Bible Book List. Font Size. Efeso FSV. Kapag nagagalit kayo huwag kayong magkakasala. Huwag ninyong hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, ABTAG Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. Mga Taga-Efeso Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala

Mga Taga-Efeso Bible.com