Huwag kang sasamba sa mga diyos diyosan paliwanag

Huwag kang sasamba sa mga diyos diyosan paliwanag

Everon

Aerial's Torch of Salvation: Ang Pagluhod ba sa Isang Imahen

7 Huwag kayong sumamba sa mga dios-diosan, tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa “Huwag kayong sasamba sa ibang mga dios maliban sa akin. “Huwag kayong gagawa ng mga dios-diosan na anyo ng anumang bagay sa langit, o sa lupa, o sa tubig. Huwag 7 “‘Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“‘Huwag kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos ·Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahatLove God above all elseHuwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaRespect your father and your mothersHuwag kang papatayDo not kill7 “‘Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“‘Huwag kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahatLove God above all elseHuwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaRespect your father and your mothersHuwag kang papatayDo not kill

Mga Gawa Bible Gateway

Huwag kayong sumamba sa mga dios-diosan, tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa [7]“‘Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. [8]“‘Huwag kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga dios-diosan.”[ a]Huwag kayong gumawa ng sekswal na imoralidad, tulad ng ginawa ng iba sa kanila, kaya pinarusahan sila ng Dios, at, ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang arawHuwag ninyong subukin ang Panginoon tulad ng“Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos

Deuteronomio MBBTAG “‘Huwag kang sasamba sa ibang

Exodo [3]“HUWAG KANG SASAMBA sa ibang diyos, maliban sa akin. [4]“Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig . Exodo [3]“HUWAG KANG% KATOLIKO SAGRADO % KATOLIKO SAGRADO · Ma·. Exodo [3]“HUWAG KANG SASAMBA sa ibang Ang pagsamba sa mga diyus-diyusan o labis na pagmamahal at pamimintuho sa anumang bagay. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harapan ko, Ex. (Mos. ; –13). Kung lumalakad ka alinsunod sa ibang diyos, tiyak kang masasawi, DeutAng katigasan ng ulo ay katulad ng kasamaan at pagsamba sa diyus-diyusan,Sam. Exodo Ang Biblia (). Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw angSapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga dios-diosan.”[ a]Huwag kayong gumawa ng sekswal na imoralidad, tulad ng ginawa ng iba sa kanila, kaya pinarusahan sila ng Dios, at, ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang arawHuwag ninyong subukin ang Panginoon tulad ng Exodo Ang Biblia (). Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang

Ano ang mga sampung utos ng diyos para sa atin? Answers

Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanIpangilin mo ang araw ng SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaHuwag kang papatayHuwag kang makikiapid Ap·. SAMPUNG UTOS NG DYOS "KATOLIKO" roman popeIbigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahatHuwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan“Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos Terms in this set (10) Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath. Galangin mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was GodThe same was in the beginning with GodAll things were made by him; and without him was not any thing made that was madeIn him was life; and the life was the light of menAnd the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not Ang pagsamba sa mga diyus-diyusan o labis na pagmamahal at pamimintuho sa anumang bagay. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harapan ko, Ex. (Mos. ; –13). Kung lumalakad ka alinsunod sa ibang diyos, tiyak kang masasawi, DeutAng katigasan ng ulo ay katulad ng kasamaan at pagsamba sa diyus-diyusan,Sam.

5 na halimbawa ng kalinisang puri Brainly.ph

Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong Ang Pagsamba sa Diyus-diyosan at ang Tunay na PagsambaMga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni YahwehAng sabi niya, “Huwag ninyong tutularan “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos Pag-isipan ang mga tekstong ito sa Bibliya: “Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahen o ng anyo na tulad ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran ang mga iyon ni maganyak ka man na paglingkuran ang mga iyon, sapagkat akong si Jehova na iyong Diyos ay Diyos na humihilingHuwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaRespect your father and your mothersHuwag kang papatayDo not killHuwag kang makikiapid sa hindi mo asawaDo not commit adultery. More >>> Terms in this set (10) Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath. Galangin mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling

Mga Utos Ng Diyos QnA

Daniel Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. (Do

Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga tagaroon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga“Huwag kayong sasamba sa ibang diyos 1 Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos“Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin“Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni·Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaRespect your father and your mothersHuwag kang papatayDo not killHuwag kang makikiapid sa hindi mo asawaDo not commit adultery. More >>> Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanDo not worship false godsIpangilin mo ang araw ng SabbathObseve the day of the SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaRespect your father and your mothersHuwag kang papatay. Do not killHuwag kang makikiapid sa hindi mo asawaDo not commit adulteryHuwag kang

Ibigin Mo Ang Diyos Ng Higit Sa Lahat Paliwanag angsabila

Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahatHuwag kang sasamba sa mga diyos-diyosanIpangilin mo ang araw ng SabbathGalangin mo ang iyong ama at inaHuwag kang papatayHuwag kang makikiapid sa hindi mo asawaHuwag kang magnakawHuwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungalingHuwag 2) "Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin; Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi; Ngunit ·“Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin“Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahinHuwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak Ang Pagsamba sa Diyus-diyosan at ang Tunay na PagsambaMga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni YahwehAng sabi niya, “Huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa; o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan, na labis nilang kinatatakutanAng dinidiyos nila'y hindi maaasahan

Bible Gateway passage: 1 Timoteo Ang Salita ng Diyos