Tuntunin sa pagpasok sa paaralan

Tuntunin sa pagpasok sa paaralan

DANCER

Tuntunin Sa Paaralan QnA

Description Mga bata, ating alamin ang kuwento ng isang bata na nagnanais na muling makapasok sa paaralan, sa kabila ng pandemya. Ano kaya ang mangyayari sa tulad Pagsusuot ng Uniporme Ang pagsusuot ng uniporme ay naaayon sa polisiya ng Kagawaran ng Edukasyon na katanggap-tanggap sa pagpasok sa paaralan. Subalit, · Mahalaga ang mga tuntunin sa paaralan dahil ito’y nagbibigay ng ayos sa daloy ng pamamahala. Heto ang +na panununtunan na dapat sundin sa paaralan: Kung wala kang ID, hindi ka makakapasok sa paaralan · Tuntunin nangangahulugan ng patakaran, kautusan, regulasyon, kaayusan, batas, o simulain sa loob ng isang lugar kung saan ay dapat sundin at pagpasakupanAng mga tuntuninMagsuot ng kompletong unipormeDumalo sa flag ceremonyHuwag makipag-awayItapon ang basura sa basurahanPumila ng maayosMahalaga ang mga tuntunin sa paaralan dahil ito’y nagbibigay ng ayos sa daloy ng pamamahala. Heto ang +na panununtunan na dapat sundin sa paaralan: Kung wala kang ID, hindi ka makakapasok sa paaralan. Bawal ang mambully ng isang kamag-aral. Ipinagbabawal ang pambubully sa mga guro. Ipinagbabawal na siraan ang mga pader ng paaralan Tuntunin nangangahulugan ng patakaran, kautusan, regulasyon, kaayusan, batas, o simulain sa loob ng isang lugar kung saan ay dapat sundin at pagpasakupanAng mga tuntuninMagsuot ng kompletong unipormeDumalo sa flag ceremonyHuwag makipag-awayItapon ang basura sa basurahanPumila ng maayos

Mga alituntunin ng paaralan Brainly.ph

MGA TUNTUNIN SA PAARALANPumasok nang maaga. (Bago mag ika sa umaga at bago mag sa haponMagsuot ng uniporme sa pagpasok (OPTIONAL) Nakasusunod sa mga itinakdang tuntunin at gawain (routines) sa paaralan at silid-aralan. Pangalan ng bata: GawainPag-aralan ang n ang larawan na Mga Alituntunin Sa PaaralanDapat magsuot ng tama at kompletong uniporme sa paaralanLaging magsuot ng school ID ka sa loob ng paaralanMaging maaga sa pagpasok araw-arawBawal gumamit ng telepono habang nagkaklaseBawal ang pagmumura, pananakot at pakikipag-away sa mga kaklase at guro · Tuntunin Paraan ng Pagsunod Tama Mali Halimbawa: Magsuot ng ID card sa pagpasok sa paaralan. Dala ang ID card pero nasa loob ng bag. Ating Tandaan Ang mga tuntunin at napagkasunduang gawain sa paaralan ay kinakailangang kusang-loob na sundinMga Alituntunin Sa PaaralanDapat magsuot ng tama at kompletong uniporme sa paaralanLaging magsuot ng school ID ka sa loob ng paaralanMaging maaga sa pagpasok araw-arawBawal gumamit ng telepono habang nagkaklaseBawal ang pagmumura, pananakot at pakikipag-away sa mga kaklase at guroBawal ang pagsusugal, pagnanakaw at Sa Ating Paaralan. Halina, mga kabataan, Sa ating paaralan; Doo'y mag-aaral tayo Upang tayo'y mapanuto. Tayo ay magsusulat, Magbabasa ng aklat, Sa kuwento'y makikinig, Tutula at aawit. Tayo ay maglalaro Ng takbuhan at piko, Taguan, hagarang taga, Patintero at sipa. Naroroon ang guro, Sa atin ay magtuturo; Halina, kabataan, Sa ating paaralan

Mga Patakaran PDF Scribd

Ang pagpasok sa tamang oras ay isa sa mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan. Mahalagaang mga ito para sa ikabubuti natin Ang pagtupad nito ay tanda o tuntunin sa paaralanpumasok sa takdang orasmagsuot ng tamang uniformigalang ang mga guro, punong guro,dyanitor,guard,at mga nagtitinda sa cantine sa Tuntunin sa Loob ng Paaralan, Silid Aralan at PalatuntunanAng lahat ng mag-aaral ay kinakailangang nasa loob na ng klase bago mag ika-ng umaga at ika-ng hapon. Sila ay hindi pinapayagang lumabas ng paaralan ng hindi pa tapos ang klase, sa umaga at naman sa hapon 2 PANGKALAHATANG GAWI Inaasahan ang pagiging magalang at pagsunod ng mga bata sa alitintunin ng paaralan sa lahat ng oras na sila ay nasa sa loob ng paaralanPAGPASOK AT PAGLABAS NG PAARALAN Nararapat na lima (5) o sampung minuto ay nasa loob na ng bakuran ng paaaralan ang mga bataofLayunin Naiisa-isa ang mga tuntunin at pamantayang itinakda ng paaralan sa pagpasok sa tamang oras. Ni: Gng. Michelle DazPascual fBalik-Aral Ano ang isa patakarang itinakda ng paaralan? fPagganyak Bakit kailangan mong pumasok sa takdang oras? fPaglalahad Isulat ang tsek (√) kung ang larawan ay nagpapakita nang pagpasok sa tamang Pagsusuot ng Uniporme Ang pagsusuot ng uniporme ay naaayon sa polisiya ng Kagawaran ng Edukasyon na katanggap-tanggap sa pagpasok sa paaralan. Subalit, upang masiguro ang pagkakakilanlan at ang kaligtasan ng mga mag aaaral laban sa mga tagalabas na maaaring makapasok at makahalubilo sa loob ng paaralan na maaaring

(P) Disiplina ng Mag-aaral Mga Pampublikong Paaralan sa

-Kusang pag-aalis ng magulang sa paaralan. Pagpasok ng hulitatlong araw na sunod-sunod, kailangang dalhin ang magulang sa paaaralan. Pagbisita ng Magulang sa Paaralan: a. Dumaan muna sa Guidance Office/Curriculum Chairman bago kausapin ang guro ng mag-aaral. Pag-uugali ng Mag-aaral: a. Dapat igalang ang pamunuan ng paaralan, mga • para sa higit sana araw sa isang linggo at sa panahon ng paaralan ng higit sa 3; sa loob ngoras kaagad pagkatapos ng pagtatapos ng kanyang trabaho sa anumang araw; at patuloy na magtrabaho nang higit saoras nang walang pahinga ng hindi bababa saoras para sa pagkain o pahinga at, sa kaso ng isang batang wala pangtaongTalakayin pang mabuti ang kuwento. Bigyang diin ang pagiging masunurin ni Melissa sa tuntunin sa paaralanItanong: Bakit kaya nagsuot ng uniporme at ng ID si Melissa sa pagpasok sa paaralan?Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng muling pag-awit ng Sundan Mo AkoBalikan ang kuwento ni Melissa. Talakayin kung bakit maagang Documents. Alituntunin Sa Paaralan. ofMGA TUNTUNIN SA PAARALANPumasok nang maaga. (Bago mag ika sa umaga at bago mag sa haponMagsuot ng uniporme sa pagpasok (OPTIONAL) Babae – puting t-shirt/ blusa at asul na palda. Lalaki – puting t-shirt/ polo, short pants/ pantalonPumasok araw-arawItala satsart sa ibaba ang mga obserbasyon ng in Paraan ng Tama Mali Pagsunod Halimbawa: Dala ang ID cardMagsuot ng ID pero nasa loobcard sa pagpasok ng paaralanIsulat sa tsart ang mga tuntunin atnapagkasunduang gawain sa inyong paaralan Ilagom ang ipinakita ng mga bata sa pamamagitan ng pagtukoy sa ipinakitang tama at maling pagsunod sa mga tuntunin ng paaralan. Ilagay ito sa tsart Isa-isahin ang mga tuntunin ng paaralan at mga napagkasunduang gawain sa klase. Halimbawa: Tamang paghihiwalay ng basura Ilagay ito sa tsart hanggang sa makabuo ng tseklist Palagyan sa mga

Halimbawa Ng Panununtunan Sa Paaralan: +10

Tawagin ang mga bata at ipasabi ang mga tuntunin sa paaralan. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Sabihin kung alin ang mga tungkulin ng bata sa paaralanPangkatPagpasok sa paaralan sa tamang oras. Pangkat– Igalang ang pinuno ng paaralan. Pangkat– Panatilihing malinis ang paaralan. Pangkat– Isauli ang bagay Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng Asignaturang Filipino, Pagbasa at Pagsusuri, ang Pamanahong-Papel na ito na pinamagatang “ MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA KAWALAN NG INTERES SA PAGPASOK SA PAARALAN NG MGA MAG-AARAL SA ALEGRIA STAND ALONE SENIOR HIGH SCHOOL” ay inihanda at · masunurin ni Melissa sa tuntunin sa paaralan/25/ GradeTeaching Guide in Edukasyon Sa Pagpapakatao/ Itanong: Bakit kaya nagsuot ng uniporme at ng ID si Melissa sa. pagpasok sa paaralan?Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng muling pag-awit ng. Sundan Mo AkoBalikan ang kuwento ni Melissa. Talakayin kung bakit maagang Ito ay matatagpuan sa Urdaneta City, Pangasinan: Ang pangalan ng aking paaralan ay (ICE) International Colleges for Excellence Inc., taonm klung kalian ipinatayo an gaming paaralan. Sila madam Zaida at Engr. Danilo Lim ang nagtatag ng aming paaralan. Ang pangalan ng akin adviser ay si GngAng pagsusuot ng uniporme ay naayon sa polisiya ng Kagawaran ng Edukasyon na sa katanggap-tanggap sa pagpasok sa paaralan. Subalit upang masiguro ang pagkakakilanlan at ang kaligtasan ng mga ito laban sa mga tagalabas na maaring makapasok at makahalubilo nila sa loob ng paaralan na maaring maglagay sa kanila sa alanganin, ineenganyo ang PANGKALAHATANG GAWI Inaasahan ang pagiging magalang at pagsunod ng mga bata sa alitintunin ng paaralan sa lahat ng oras na sila ay nasa sa loob ng paaralanPAGPASOK AT PAGLABAS NG PAARALAN Nararapat na lima (5) o sampung minuto ay nasa loob na ng bakuran ng paaaralan ang mga bata

AP1-Q3-WEEK5 Lesson Plan BAITANG 1 PANG-ARAW-ARAW

Isang Hakbang-hakbang na Gabay sa Pagpasok sa Kolehiyo

Bilang bata kailangan. matulog ka ng maaga ng. makabangon ka ng maaga. upang makapasok ka sa. takdang oras. Naiisa-Isa Ang Mga Tuntunin at Pamantayang Itinakda Ng Paaralan Sa Pagpasok Sa Tamang OrasFree download as Powerpoint Presentation.ppt /.pptx), PDF File.pdf), Text File.txt) or view presentation slides online MGA TUNTUNIN SA PAARALANPumasok nang maaga. (Bago mag ika sa umaga at bago mag sa haponMagsuot ng uniporme sa pagpasok (OPTIONAL) Babae puting t-shirt/ blusa at asul na palda. Lalaki puting t-shirt/ polo, short pants/ pantalonPumasok araw-arawAng pagpasok sa tamang oras ay isa sa mga tuntunin at pamantayang itinakda sa paaralan. Mahalagaang mga ito para sa ikabubuti natin Ang pagtupad nito ay tanda o MGA ALITUNTUNIN NG PAARALAN. PANGKALAHATANG TUNTUNIN SA KILOS/GAWI SA PAARANMagsuot ng malinis at nararapat na kasuotang pampaaralan, ugaliing nakakabit ang ID. Huwag ding. kalimutan ang pagsusuot ng Facemask at pagdadala ng sariling alcoholPumasok at palaging dumalo sa klase. Kung maari ay pumasok sa paaralan sampung minuto bago angTalakayin pang mabuti ang kuwento. Bigyang diin ang pagiging masunurin ni Melissa sa tuntunin sa paaralanItanong: Bakit kaya nagsuot ng uniporme at ng ID si Melissa sa pagpasok sa paaralan?Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng muling pag-awit ng Sundan Mo AkoBalikan ang kuwento ni Melissa. Talakayin kung bakit maagang Documents. Alituntunin Sa Paaralan. ofMGA TUNTUNIN SA PAARALANPumasok nang maaga. (Bago mag ika sa umaga at bago mag sa haponMagsuot ng uniporme sa pagpasok (OPTIONAL) Babae – puting t-shirt/ blusa at asul na palda. Lalaki – puting t-shirt/ polo, short pants/ pantalonPumasok araw-araw

Larawan Ng Bahagi Ng Paaralan Worksheets Learny Kids

Kadalasan ng pagpasok sa paaralan Pagpalta ng mga Mag-aaralMotibasyon sa pag-aaralDokumentasyon sa Klase a. Mental b. SosyalAnalayis c. PamilyaDami At Porsyento Ng Mga Mag-Aaral Na Pumapasok Sa Tuntunin Ng Isang Linggo. Talahanayan BlgBESES NG PAGPASOK. SA ISANG LINGGO KADALASAN PORSYENTO (%) KASUNDUAN NG MAG-AARAL/MAGULANG/TAGATAGAD Napi-print na Form (Ingles Espanyol) Naiintindihan ko at pumapayag akong sumunod sa mga tuntunin at alituntunin ng distrito at paaralan tulad ng nakabalangkas sa agenda ng aking mag-aaral at/o handbook ng Magulang/Mag-aaralPara sa mga kabilang sa LGBTQ+ makipag-ugnayan sa Guidance Office para sa angkop na gupit at pag-aayos ng sarili sa loob ng paaralanRegular na Pagpasok sa Klase Mahigpit na inaasahan ang araw-araw na pagpasok ng mga mag-aaral sa kanilang mga klase upang maipasa ang kanilang mga asignatura at masiguro ang kanilang pang-akademikong pag-unlad Tula Tungkol Sa Paaralan. Pagsusuri Sa Isang Maikling Kuwento Ulat. Kasama mo sa iyong kapighatian. Tagalog maikling tula tungkol sa puno. Silang Mapapalad tula ni Kiko Manalo tagalog na tula tungkol sa mga mag-aaral. Ayon sa isinagawang pananaliksik nina Balbacal et. Maikling tula tungkol sa paaralanItala sa tsart sa ibaba ang mga obserbasyon ng bawat pangkat. Tuntunin Paraan ng Pagsunod Tama Mali Halimbawa: Magsuot ng ID card sa pagpasok sa paaralan. Dala ang ID card pero nasa loob ng bag. Ating Tandaan Ang mga tuntunin at napagkasunduang gawain sa paaralan ay kinakailangang kusang-loob na sundin. Hindi na tayo dapat laging paalalahanan pa Unformatted text preview: pangalawang magulang ko at isang lugar kung saan natagpuan ko ang pangalawang tahanan ko. Ito ay matatagpuan sa Urdaneta City, Pangasinan: Ang pangalan ng aking paaralan ay (ICE) International Colleges for Excellence Inc., taonm klung kalian ipinatayo an gaming paaralan

7 Mga paraan upang mabayaran upang makapunta sa paaralan