Wastong pamamaraan ng paghuhugas ng kamay

Wastong pamamaraan ng paghuhugas ng kamay

alder

DepEd Learning Portal

wastong paraan ng paglilinis ng bahay at Discussion clean the different Demonstration use of cleaning tools Group work in cleaning Demonstrate how to rooms of the house Written test (Think and Remember) Rubrics for performance task. Lesson• Cleaning the Surroundings •Naisasagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay at Sings the melody of a song with the correct pitch e.g. greeting songs, counting songs, or action songs MU1ME-IIcSings the melody of a song with the correct pitch e.g. greeting songs, counting songs, or action songs MU1ME-IIcA1EL-IIc Nakagagawa ng sariling likhang sining gaya ng pagpipinta gamit ang iba’t ibang gamit sa pagpipinta H1PH-IIc-d

How to Contain COVID Dashboard Philippines

Ano ang tamang ayos sa paghuhugas ng pinggan? Hugasan ayon sa pagkakasunud-sunod Hugasan ang mga pinggan sa ganitong pagkakasunud-sunod: kristal, mga kagamitang babasagin, malinaw na mga salamin na plato, iba pang mga plato, flatware, mga paninda sa paghahain, ang pinakamataba na mga pagkaing inihahain, pagkatapos

Ano ang tamang paraan ng paghuhugas ng mga kagamitan at

EPP MELCs Grade 4 notes GRADE LEVEL: Grade 4 SUBJECT: EPP

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Bangko Sentral ng

Mga Hakbang Sa Paggawa Ng Proyekto espiritu hakbang

Scope and Sequence Chart Abiva Online Resources

Kindergarten: Quarter 1 Module 1: Week Day Kaya Kong

Maging Ligtas. Mga Venue ng Event City of Chicago