Mahalin ang diyos ng buong puso

Mahalin ang diyos ng buong puso

Перышко

Mateo ,Lucas FSV Ang Dakilang Utos

“Ang mahalin ang Diyos nang inyong buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas ay nangangailangan ng inyong buong enerhiya sa lahat ng aspeto. Kailangan dito ang buong katapatan ninyo. Ito’y buong katapatan ng ating buong pagkatao—sa katawan, isipan, damdamin, at espiritu—na mahalin ang Panginoon Ang mahalin ang Diyos nang inyong buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas ay nangangailangan ng inyong buong enerhiya sa lahat ng aspeto. Kailangan dito ang buong katapatan ninyo. Ito’y buong katapatan ng ating buong pagkatao—sa katawan, isipan, damdamin, at espiritu—na mahalin ang PanginoonAng Dakilang UtosSubalit nang mabalitaan ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, sila&#;y nagpulong. At isa sa kanila, na isang dalubhasa sa Kautusan, ay nagtanong sa kanya upang siya&#;y subukin. “Guro, alin po ba ang pinakadakilang utos sa Kautusan?” At sinabi niya sa kanya, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong Ang mahalin ang Diyos nang inyong buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas ay nangangailangan ng inyong buong enerhiya sa lahat ng aspeto. Kailangan dito ang buong katapatan ninyo. Ito’y buong katapatan ng ating buong pagkatao—sa katawan, isipan, damdamin, at espiritu—na mahalin ang PanginoonAng Dakilang UtosSubalit nang mabalitaan ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, sila&#;y nagpulong. At isa sa kanila, na isang dalubhasa sa Kautusan, ay nagtanong sa kanya upang siya&#;y subukin. “Guro, alin po ba ang pinakadakilang utos sa Kautusan?” At sinabi niya sa kanya, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong “Ang mahalin ang Diyos nang inyong buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas ay nangangailangan ng inyong buong enerhiya sa lahat ng aspeto. Kailangan dito ang buong katapatan ninyo. Ito’y buong katapatan ng ating buong pagkatao—sa katawan, isipan, damdamin, at espiritu—na mahalin ang Panginoon

Mga Taga-Colosas Bible.com

Mateo RTPV Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. RTPV Magandang Balita Bible (Revised) Ipinaliwanag ng Tagapagligtas na ang unang dakilang utos ay ibigin natin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa, at pag-iisip. Ang pangalawang dakilang utos ay ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang dalawang utos na ito ay mula sa Deuteronomio at Levitico Ang “kautusan” na tinukoy sa Mateo ay ang batas ni MoisesIpinaliwanag ng Tagapagligtas na ang unang dakilang utos ay ibigin natin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa, at pag-iisip. Ang pangalawang dakilang utos ay ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang dalawang utos na ito ay mula sa Deuteronomio at Levitico Ang “kautusan” na tinukoy sa Mateo ay ang batas ni Moises Mateo RTPV Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. RTPV Magandang Balita Bible (Revised)Ang mahalin ang Diyos nang inyong buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas ay nangangailangan ng inyong buong enerhiya sa lahat ng aspeto. Kailangan dito ang buong katapatan ninyo. Ito’y buong katapatan ng ating buong pagkatao—sa katawan, isipan, damdamin, at espiritu—na mahalin ang Panginoon Mateo RTPV Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. RTPV Magandang Balita Bible (Revised)

Mahalin ang Diyos, mahalin ang inyong kapwa The Church of

Sumagot siya at sinabi: Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong isip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sariliSinabi ni Jesus sa kaniya: Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at ikaw ay mabubuhay Mateo Sumagot si Jesus, “ ‘Mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.’ Ang Salita ng Dios (ASND) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Mateo ASND. Sumagot si Jesus, “ ‘Mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.’ Sumagot si Jesus, “ ‘Mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.’ Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.’Ipinaliwanag ng Tagapagligtas na ang unang dakilang utos ay ibigin natin ang Diyos nang buong puso, kaluluwa, at pag-iisip. Ang pangalawang dakilang utos ay ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang dalawang utos na ito ay mula sa Deuteronomio at Levitico Ang “kautusan” na tinukoy sa Mateo ay ang batas ni Moises Sumagot siya at sinabi: Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong isip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sariliSinabi ni Jesus sa kaniya: Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at ikaw ay mabubuhay

9 na Paraan ng Pagtugon sa Pag-ibig ng Diyos YouVersion

Sumagot si Jesus, “ ‘Mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.’. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.’. ASND: Ang Salita ng Dios paglingkuran ang diyos ng buong puso. English. serve god with joy. Last UpdateUsage Frequencykung mahal mo ang isang tao mahalin mo ng tapat at buong puso. English. love is loving someone you can never have· Buong puso, buong isip. Buong Lakas ay iaalay sa Iyo. Aking awit at ang tinig. Magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos buhay ay alay ko. Banal at kalugod-lugod sa Iyo. Pagkat walang magagawa kung hiwalay sa’yo. Ang mithiin ng aking puso. manatili sa kalooban mo · Sumagot si Jesus: "'Mahal mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip.' Ito ang una at pinakadakilang utos, at ang pangalawa ay pareho: "Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." "(Mateo, NIV) Mangyaring, mahal siya ng Diyos Ang muling pagtatangka muli ay hindi gagana. Hindi maligamgam na pagMateo Sumagot si Jesus, “ ‘Mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.’ Ang Salita ng Dios (ASND) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Sumagot si Jesus, “ ‘Mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.’. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.’. ASND: Ang Salita ng Dios

Mateo Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon

Ito ay sa pamamagitan ng personal, perpekto, at walang hanggang pagsunod natin sa Kanya; na nararapat nating mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at kalakasan; at mahalin din ang ating kapwa na gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. At anuman ang ipinagbabawal ng Diyos ay huwag nating gawin at kung ano naman ang Ayon kay MateoMuling naglahad si Jesus ng mga ilustrasyon sa kanila“Ang Kaharian ng langit ay katulad ng isang hari na nagsaayos ng handaan para sa kasal + ng anak niyang lalakiAt inutusan niya ang mga alipin niya na tawagin ang mga imbitado sa handaan, pero ayaw magpunta ng mga imbitado. +Inutusan niya ang iba pang alipin· Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Ating Pag-ibig Sa Diyos. Deuteronomy “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, nang buong kaluluwa mo, at nang buong lakas mo.”. Mateo "Sinabi sa kanya ni Jesus, 'Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, nang buong kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip mo." · Bagama’t ikalawa hindi ito maihihiwalay sa una. Magkakambal sila. Walang saysay ang una kung wala ang ikalawa. Hindi puwedeng mahalin ang Diyos kung hindi mo mahal ang kapwa. Natutupad ang unang utos sa pagtupad ng ikalawa. Makikita ang Diyos sa kapwa. Ang kapwa ay larawan ng Diyos. Ang ikalawang utos ang mas malaking hamon kaysa una. Mas

Buong puso in English with contextual examples MyMemory

Mateo 22 Bibliya Online Bagong Sanlibutang Salin JW.ORG

9 Noong bautismuhan tayo, humiling tayo kay Jehova ng “isang mabuting budhi.” (1 Ped.) Dahil nananampalataya tayo sa pantubos, tinatakpan ng dugo ni Jesus ang ating mga kasalanan anupat nagkakaroon tayo ng malinis na katayuan sa harap ng Diyos. Subalit para maingatan ito, kailangan nating panatilihin ang isang mabuting budhi Ang Panginoon na ating Dios ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at nang buong lakas!’ At ang pangalawa ay ito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa · Dalawang utos na napakamahalaga: Una, mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Pangalawa, katulad ng nauna, Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Itong dalawang utos na ito ay hindi na bago sa mga Judio. Sa katunayan, iyong unang utos ay bahagi na ng “Shema Yisrael! Hear, O Israel.” · C. Ano ang Ibig Sabihin ng Mahalin Natin ang Diyos ng Buong Puso? •JEREMIAS "Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam? Akong Panginoon, ay sumisiyasat ng pagiisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawa't tao ng ayon sa kanikaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanikaniyang

Mga Magulang—Tulungan ang Inyong mga Anak na Mahalin si

Kung nais nating sumunod kay Kristo, kailangan nating pasanin ang ating krus, na ang kahulugan ay kailangan nating mahalin ang Diyos nang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisipIto ay ang krus ng pagmamahal Niya sa Kaniyang Diyos Ama at sa mga taong pinagaling at tinuturiun Niya noong siya ay nandito pa sa ibabaw At ang ikalawang ay tulad nito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito na nakasabit ang buong kautusan at mga propeta (Mateo) Wala kang naririnig tungkol sa unang utos 'Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas'. Hindi, naririnig mo lamang sila na nagsasalita tungkolSumagot ang lalaki, “Mahalin mo ang Panginoon mong Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong lakas, at nang buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.” Ang sagot, mangyari pa, ay na ang mas malalaking problema ay salamin lamang ng mga problema ng bawat tao at pamilyaAng kasal at buhay-pamilya ay inorden ng Diyos. Sa walang-hanggang kahulugan, ang kaligtasan ay responsibilidad ng buong pamilya. Pinapanagot ng Diyos ang mga magulang para sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanila sa

Tumiwala Ka sa Panginoon at Huwag Kang Manalig The