Masusing banghay aralin tungkol sa tutubi

Masusing banghay aralin tungkol sa tutubi

Ravenwood

Isang Punong Kahoy Banghay Aralin PDF Scribd

natutukoy ang mensaheng nakapaloob sa akda; B. naiuugnay ang mensahe sa tunay na buhay; C. nakabubuo ng akrostik batay sa mahalagang salita; at D. aktibong For educational purpose only!!! PAGTUTUTO NG TULAa. Nauunawaan at naiipaliwanag ang talumpati, mga layunin, at mga uri nito; b. Nkalikha ng mga salitang kaalaman at opinyon tungkol sa isang paksa sa isang talumpati; at c. Nakakagawa ng isang talumpati basi sa kanilang natutuklasan sa paksang tinalakay. II. Paksang Aralin Pamantayan sa Pagganap Nakapagsasagawa ng sistematikong pagsusuri upang pasubalian o pagtibayin na ang mga hayop na ginagamit sa pabula ay sumasalamin sa katangian ng mga tao ng bansang pinagmulan nito. Kasanayang Pampagkatuto Nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa diyaloga. Nauunawaan at naiipaliwanag ang talumpati, mga layunin, at mga uri nito; b. Nkalikha ng mga salitang kaalaman at opinyon tungkol sa isang paksa sa isang talumpati; at c. Nakakagawa ng isang talumpati basi sa kanilang natutuklasan sa paksang tinalakay. II. Paksang Aralin MALA-MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan ang mga mag-aaral ay: a. maunawaan ang paksa sa tulong ng masuring pagbasa; b. natutukoy ang simbolo ng Bapor Tabo; c. nakakapagbigay ng saloobin hinggil sa kalagayan mula sa nakaraan at kasalukuyan patungkol sa isyung panlipunan; II. Paksang-aralin a

Panitikang Asyano ng Mag-aaral sa FILIPINO) DRAFT

Monique V. Mahinlo Banghay Aralin Sa Filipino. Petsa: MaOrasat c. Nakakapagbahagi ng sariling pahayag o halimbawa tungkol sa bawat teksto. IV. Nilalaman. a. PaksaIII. Layunin Sa pamamagitan ng masusing talakayan ang mag-aaral ay inaasahang: a. Nalalaman ang kalikasan ng tekstong prosidyural at tekstong persweysib; b Masusing Banghay Aralin sa Filipinopetsa: noemoras: asignatura: filipino taon: banghay aralin sa filipino pamantayang pangnilalaman. Skip to documentNakasusulat ng isang Islogan tungkol sa kaisipang namutawi sa pabula. Nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa kwentong nakapaloobMasusing Banghay-Aralin sa Filipino. I. Layunin a. Naibibigay ang kahulugan ng wika. b. Naiuulat ang iba’t ibang teorya ng pinagmulan ng wika. k. Naipapakita ang pagpapahalaga sa kultura at sining tulad ng wika. II DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNANI. Layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahangNatutukoy ang kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon. batay sa mga kalapit na lugar gamit ang pangunahing. direksiyonNailalarawan ang lokasyon ng mga lalawigan sa rehiyon batayNG BANGHAY-ARALIN SA FILIPINONI Angelita G. Mantimo I. Layunin Sa loob ng isang oras, ang mga mag-aaralay inaasahang: natutukoy ang kaibahan ng katotohanan at opinyon sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga katuturan at pananda na ginagamit sa mga ito. Nagagamit ang mga salitang pananda ng katotohanan at opinyon sa pagbuo ng sariling pahayag sa pamamagitan ng indibidwal na resitasyon Pamantayan sa Pagganap Nakapagsasagawa ng sistematikong pagsusuri upang pasubalian o pagtibayin na ang mga hayop na ginagamit sa pabula ay sumasalamin sa katangian ng mga tao ng bansang pinagmulan nito. Kasanayang Pampagkatuto Nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa diyalog

Masusing-Banghay-Aralin Masusing Banghay Aralin sa Filipino 8

MALA-MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO. SAWIKAIN O IDYOMA. I. Layunin: Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Natutukoy ang mga idyoma o sawikain sa pamamagitan ng mga larawan, nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng sawikain o idyoma, B. nakapagsasalita at nakababasa ng maayos at malinaw, C Ang sinumang makabubunot ng “Macho ako” ay pupunta sa harapan at magbibigay ng ideya tungkol sa salitang “mabuti.” b. Pag-alis ng SagabalMALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA FILIPINOI: Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: Natutukoy ang limang mahahalagang elemento ng maikling kuwento;Masusing Banghay Aralin ng Pagtuturo sa FilipinoGuro: Ma. Gelene U. Garcia Petsa: Enero 4, I. LAYUNIN Sa katapusan ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Naipaliliwanag nang maayos ang paksang tinalakay. B. Napahahalagahan ang paksang tinalakay sa pamamagitan ng paglalahad ng sariling opinyon at pananaw sa loob ng klase. CI. L A Y U N I N Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Naibibigay ang kahulugan ng parabula at mga elemento nito, b. Nakapaglalagay ng kaisipan kung paano maisasabuhay ang mga aral na natutunan sa mga kuwentong napanood, at c. Napapahalagahan ang mga moral na aral na natutunan II. P A K S A N G A R A L I N A. PAKSA

(DOC) Masusing Banghay joyful masagca Academia.edu

advertisement. Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino sa Ikatlong Baitang Ipinasa Nina Habon, Limuel Tinaza, Angelica Alvarez, Maureen Kaye Dumlao, KC Ipinasa Kay: Dr. Eden A. Bueno Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino sa Ikatlong Baitang I. Mga Layunin a. Nasasagot ang mga tanong ayon sa pinakinggang MALA-MASUSING BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO. Kakayahang Pangkomunikatibo ng mga Pilipino (kakayang Sosyolingguwistiko) I. LAYUNIN: Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa talakayan b. Napipili ang angkop na mga salita at paraan ng paggamit nito sa mga

Detalyadong-banghay Lesson plan DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA

Magtanong sa mga bata ng tungkol sa larawan. B. PaglinangIlahad ang aralin sa pamamagitan ng masusing tanong sa Alamin Natin sa LM pTumawag ng mga bata at ipasagot ang mga tanongItala sa pisara ang mga kasagutan ng mga bata upang gawing batayan sa paglinang ng aralinIpabasa ang babasahin sa LM, pahina __ 5 Masusing Banghay Aralin sa Filipino VII (Tutubi, Tutubi, Wag Kang MagpahuliMasusing Banghay Aralin sa Filipino VII (Tutubi, Tutubi, Wag KangV. Kasunduan *magsaliksik tungkol sa napapanahong isyu sa mga bagay na nais ninyong malaman. *gumamit ng iba’t ibang paraan ng pagsasalik,tulad ng interbyu,pananaliksik sa internet

Filipino V PDF Scribd

(DOC) Filipino Banghay Aralin James Cautiber

MASUSING BANGHAY ARALIN I. LAYUNIN A. Nakasasagot ng mga katunungan batay sa pinag-aralan. B. Naisasapuso ang aral na nakuha sa paksang tinalakay. C. Nakapagsusulat ng buod ng paksang tinalakay at naisasadula ito. I. PAKSANG ARALIN A. PAKSA: Kwentong Bayan B. SANGGUNIAN: Pagbasa at Pagsulat tungo sa pananaliksik Mga Banghay-Aralin(Lesson Plan) Mala-Masusing Banghay-Aralin I-LAYUNIN Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan nang;Nakikilala ang iba’t ibang uri ng panghalipNakakabuo ng sariling mga halimbawa sa bawat uri ng panghalipNapapahalagahan ang gamit ng panghalip sa bawat uri nito sa pangungusapll

DETAILED LESSON PLAN Masusing Banghay sa filipino /Lesson

MASUSING BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE(Ekonomiks) I. LAYUNIN. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Natutukoy ang iba’t-ibang salik ng produksyon; B. Nakabubuo ng sariling kahulugan ng produksyon; at. C. Nakapagbibigay ng sariling pananaw hinggil sa kahalagahan ng produksyon sa pang BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO Orchids Ika ng Oktubre, TEMA Panitikan Ng Mga Bansa Sa Kanluran. AYANG PANGNILALAMAN Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan ng mga bansang kanluranin. AYAN SA PAGGANAP Ang mga mag-aaral ay nakapaglalathala

Masusing Banghay Aralin(Multiple Intelligence)